kyruen
  • Помочь

Уюштуруу курамы жана Башкаруу органы

«Сезим» кризистик борборунун жогорку башкаруу оганы болуп –
«Сезим» КБ мүчөлөрүнүн жалпы жыйыны саналат

Көзөмөлдө органы –
«Сезим» КБ  Байкоочу Кеңеши болуп эсептелинип, 
(ал 3 жылга шайланат)

Текшерүүчү орган –
«Сезим» КБ Ревизиялык Комиссиясы болуп эсептелинет.
«Сезим» КБ эгерде жыл сайын көз карандысыз финансалык аудиттен өтүү мүмкүнчүлүгү жок болсо, анда Ревизиялык Комиссия түзүлуп, иштейт.

«Сезим» кризистик борборунун  ишмердиги ички саясат жана процедуралар менен жөнгө салынат, анын ичинде:

  • Этикалык Кодекс тууралуу жобо
  • Мүчөлөр тууралуу жобо
  • Байкоочу Кеңеш жобо
  • Ревизиялык комиссия тууралуу жобо
  • Шелтер тууралуу жобо
  • Транзиттик социалдык үй тууралуу жобо
  • Ыктыярчылардын ишмердиги тууралуу жобо

2022-2024 жылдардагы “Сезим” КБ Байкоочу Кеңеши

Аты  Фамилиясы E-mail Иштеген жери
  Байкоочу Кеңештин төрагасы
1 Артур Саркисов sarkisov.arthur@yahoo.com Коммуникациялар жана  PR боюнча консультант,   Кыргыз Республикасындагы UNAIDS
Байкоочу Кеңештин мүчөлөрү
2 Гульсара Алиева  Кыргыз-Орус Славян университетинин Гуманитардык факультетинин философия кафедрасынын профессору, гендер боюнча эксперт, милициянын отставкадагы полковниги
3 Куватова Жылдыз jkuvatova@gmail.com, kuvatova_j@auca.kg Кыргыз Республикасынын Милиционер-айымдар Ассоциациясынын башчысы, милициянын полковниги, профессор
4 Наталья Никитенко nv-nikitenko21@yandex.ru Коомдук ишмер, мамлекеттик башкаруу, гендердик теңчилик боюнча эксперт, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 5-чи жана 6-чакырылышынын депутаты
5 Эркина Асанбаева  erkinaasanbaeva@gmail.com Саламаттык сактоо министрлигинин Республикалык «СПИД» борборунун PR жана коммуникациялар боюнча адиси