kyruen
  • Помочь

Транзиттик социалдык үй «Нур»

«НУР» СТҮ

  • Транзиттик социалдык үй «Нур» өз ишмердигин  2011-жылы ГЕРМАНИЯНЫН БАВАР ЧЫГЫШ КООМЧУЛУГУНУН (Bayerische Ostgeselschaft) колдоосунда баштаган.
  • «НУР» СТҮ кардарлары шелтерде базалык реаблитациядан өткөндөн кийин кабыл алынат. Бул аялдар жана алардын балдары үчүн реинтеграция маалында берилүүчү убактылуу  социалдык жай болуп саналат
  • Социалдык турак жайда бир эле учурда 15 адам жашай алат. Ал жер аялдардын балдары менен жашап турууга ылайыкташылган.
  • Социалдык турак жайда жашоо убактысы 8 айга чейин
  • Социалдык турак жайдын тургуну бизнес-долбоор жазса, ага (500 АКШ доллары көлөмүндө) пайызсыз насыя (билим алууга же чакан ишкердик баштоого) берилет.