kyruen
  • Помочь

Транзиттик социалдык үйү

«НУР» СТҮ

  • «НУР» транзиттик социалдык үйү өз ишмердигин  2011-жылы (ГЕРМАНИЯНЫН) ЧЫГЫШ БАВАР КООМЧУЛУГУНУН колдоосунда баштаган.
  • «НУР» СТҮ кардарлары шелтерде базалык реаблитациядан өткөндөн кийин кабыл алынат. Бул аялдар жана алардын балдары үчүн реинтеграция маалында берилүүчү убактылуу  социалдык жай болуп саналат
  • Социалдык турак жайда жашоо убактысы 8 айга чейин
  • Социалдык турак жайдын тургуну бизнес-долбоор жазса, ага (500 АКШ доллары көлөмүндө) пайызсыз насыя (билим алууга же чакан ишкердик баштоого) берилет.
  • Социалдык турак жайда бир эле учурда 15 адам жашай алат. Ал жер аялдардын балдары менен жашап турууга ылайыкташылган.