kyruen
 • Помочь

Шелтер

ШЕЛТЕР ЖӨНҮНДӨ

 • «Сезим» борборунун коопсуз жайы – ШЕЛТЕР өз ишмердүүлүгүн 2003-жылы жүргүзө баштаган,  бүгүнкү күнү Бишкек шаары жана Чүй областынын аймагында гендердик, үй-бүлөлүк зомбулук менен адам сатуудан жабыркаган кыздарга/аялдарга максаттуу жардам көрсөткөн жалгыз коопсуз жай
 • Шелтерде жашоо мөнөтү –   1 айдан  (муктаждыкка жараша 2-айга чейин)
 • ШЕЛТЕРДЕ жашоо убактысында кардарлар укуктук,  психологиялык/психотерапиялык жана  социалдык жардам ала алышат.
  Муктаждыккка жараша өнөктөштөр жана тийиштүү уюмдар менен биргеликте көрсөтүлөт
 • ШЕЛТЕРде бир эле убакта  20 адам жашай алат
 • ШЕЛТЕРЕде  реабилитациялык иш-чаралар жүргүзүлүп, анда арттерапия, өзүнө-өзү жардам берүүчү топтор иштейт
 • ШЕЛТЕР аялдардын балдары менен жашоосуна ыңгайланышкан (балдар бөлмөсү жана балдар аянтчасы бар).

БИЗДИН ӨНӨКТӨШТӨР:

 • 2003-2005-жылдары ШЕЛТЕР үчүн алгачкы колдоону КР АКШ Элчилигинин Демократиялык комиссиясы көрсөткөн  
 • 2005-жылдан бери Бишкек шаардык мэриясы Шелтердин имараты  менен коммуналдык кызматтарды толук  каржылайт.
 • 2012-жылдан бери Шелтердин базасында КР Эмгек жана социалдык жактан өнүктүрүү министрлиги тарабынан мамлекеттик тапшырма боюнча социалдык долбоор ишке ашырылып келет.
 • Шелтерге колдоо көрсөткөндөр: Миграция боюнча эл аралык уюм,  Сорос-Кыргызстан фонду,  «HIVOS» жана «Оxfam Novib» эл аралык уюмдары
 • 2009-жылдан азыркы учурга чейин DIMES  фонду тарабынан программалык каржылоого алынып келүүдө