kyruen
  • Помочь

Уюштуруу курамы жана Башкаруу органы

«Сезим» кризистик борборунун жогорку башкаруу оганы болуп –
«Сезим» КБ мүчөлөрүнүн жалпы жыйыны саналат

Көзөмөлдө органы –
«Сезим» КБ  Байкоочу Кеңеши болуп эсептелинип, 
(ал 3 жылга шайланат)

Текшерүүчү орган –
«Сезим» КБ Ревизиялык Комиссиясы болуп эсептелинет.
«Сезим» КБ эгерде жыл сайын көз карандысыз финансалык аудиттен өтүү мүмкүнчүлүгү жок болсо, анда Ревизиялык Комиссия түзүлуп, иштейт.

«Сезим» кризистик борборунун  ишмердиги ички саясат жана процедуралар менен жөнгө салынат, анын ичинде:

  • Этикалык Кодекс тууралуу жобо
  • Мүчөлөр тууралуу жобо
  • Байкоочу Кеңеш жобо
  • Ревизиялык комиссия тууралуу жобо
  • Шелтер тууралуу жобо
  • Транзиттик социалдык үй тууралуу жобо
  • Ыктыярчылардын ишмердиги тууралуу жобо

2019-2021 жылдардагы “Сезим” КБ Байкоочу Кеңеши

Аты  Фамилиясы E-mail Иштеген жери
  Байкоочу Кеңештин төрагасы
1 Артур Саркисов sarkisov.arthur@yahoo.com Коммуникациялар жана  PR боюнча консультант,   Кыргыз Республикасындагы UNAIDS
Байкоочу Кеңештин мүчөлөрү
2 Бакытбек Джетигенов dzhetigenov@mail.ru Кыргыз Республикасынын жогорку Кеңешинин депутаты
3 Каана Айдаркул akaana@yandex.ru Кыргыз Республикасынын Милиционер-айымдар  Ассоциациясынын башчысы, милициянын полковниги, профессор
4 Жылдыз Куватова kuvatova_j@auca.kg Борбордук Азиядагы Америка Университинин Журналистка жана Массалык Маалымат кафедрасынын доценти
5 Таалайгул Чабдарова  chabdarova.talaigul@mail.ru Коомдук телерадиоберүү корпорациясы, журналист, КР маданиятына эмгек сиңирген ишмер